Přihlášení | Registrace | Zapomněli jste heslo?
Nakoupené položky 0 Spolu za 0.00 Kč
 
 
     
   
Vyber si své šaty
 
Informace o platbě a dopravě
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace zboží
Obchodní podmínky
Osobní údaje
Legislativa

Osobní údaje

OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana osobních údajů

1.1            Společnost MustHave Designer Clothing s.r.o., IČ: 03492338  se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 232592, (dále též jen „prodejce“) je online prodejcem módního textilního zboží a obuvi (dále jen „zboží“), a to na internetové adrese www.musthavedc.cz.

 

1.2               Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje MustHave Designer Clothing s.r.o. a na druhé straně kupující.

 

1.3               Prodejce - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.

 

1.4               Kupující - (i) kupujícím může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) kupujícím může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

 

1.5               Uzavření smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

1.6               Osobní údaje kupujícího potřebné pro komunikaci budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn. Kupující projevuje souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

 

1.7               Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

 

1.8                Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů číslo 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodejce a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

1.9               Kupující projevuje spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodejce.

 

1.10            Veškeré materiály a informace na stránkách prodejce jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodejce.


 

 

 

Zákaznícky servis
Informace o platbě a dopravě
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace zboží
Obchodní podmínky
Osobní údaje
Legislativa
O nás
MustHave
Kontaktní údaje