Přihlášení | Registrace | Zapomněli jste heslo?
Nakoupené položky 0 Spolu za 0.00 Kč
 
 
     
   
Vyber si své šaty
 
Informace o platbě a dopravě
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace zboží
Obchodní podmínky
Osobní údaje
Legislativa

Odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

 

1. Poučení o odstoupení od smlouvy 
Máte právo odstoupit od této smlouvy (objednávky) bez uvedení důvodu do 14 dnů. 

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne doručení posledního zboží k Vám nebo Vámi určené třetí osobě. 

Při uplatnění práva na odstoupení nás prosím co nejdříve informujte o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením o odstoupení a to například pomocí vzorového dokumentu, který si můžete stáhnout z naší stránky TU. Informovat nás můžete prostřednictvím následujících kontaktů:
MustHave Designer Clothing s.r.o., Babická 6/208, 149 00 Praha 4, e-mail: info@musthavedc.cz.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
Po odstoupení od smlouvy a doručení kompletního zboží Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, hlavně kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů způsobem, jaký jste si vybrali při odstoupení od smlouvy. 

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. 

 

3. Způsob vrácení zboží při odstoupení od smlouvy 
Zboží, od kterého chcete odstoupit nám zašlete na adresu: 
MustHave Designer Clothing s.r.o., Babická 6/208, 149 00 Praha 4, e-mail: info@musthavedc.cz, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. 

Přímé náklady na vrácení zboží snášíte Vy. 

Prosím berte na vědomí, že podle § 7, ods.6, písmeno i.) Zákona č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel toto zboží rozbalil nebo mu byl elektronickým způsobem zpřístupněn.

Zákaznícky servis
Informace o platbě a dopravě
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace zboží
Obchodní podmínky
Osobní údaje
Legislativa
O nás
MustHave
Kontaktní údaje